STRONA GŁÓWNA

AUTORZY
KONTAKT
WSPÓŁPRACA
BIBLIOGRAFIA

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Ogólne informacje
Powiaty
Gminy

MIEJSCOWOŚCI

Miasta
Spis alfabetyczny

OBIEKTY SAKRALNE

Zespoły klasztorne
Kościoły murowane
Kościoły drewniane
Krzyże przydrożne

PAŁACE I DWORY

Pałace
Dwory
Rządcówki

ARCHITEKTURA OBRONNA

Zamki
Twierdze i forty
Mury i umocnienia

Bibliografia

[1] Słownik Krajoznawczy Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1992, Komitet redakcyjny: Paweł Anders, Włodzimierz Łęcki, Piotr Maluśkiewicz. Rozszerzone wydanie: Wielkopolska – Słownik Krajoznawczy, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań – 2002.

[2] Wielkopolskie Kościoły Drewniane, Patria Polonorum, Księgarnia Świętego Wojciecha, 2001, Ryszard Brykowski i Grażyna Ruszczyk.

[3] Drewniane budownictwo w górach, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2001, a) Kościoły drewniane na obszarze Sudetów - Elżbieta Trocka - Leszczyńska. b) b) Nieistniejące drewniane kościoły protestanckie w Sudetach Zachodnich – Marek Staffa. c) Drewniana architektura sakralna na polskim Podtatrzu w XIX i XX w. - Zbigniew Moździerz. d) Drewniane kościoły Limanowszczyzny - Józef Szymon Wroński. e) O dawnych kościołach drewnianych Podhala, Orawy i Spisza – Marian Kornecki.

[4] Kościoły drewniane Mazowsza, Jacek A. Wiśniewski, Oficyna Rewasz, Pruszków 1998.

[5] Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce – PAN – IS a) Zeszyt 7 – 1985 – Wanda Chmielak – Załęska, b) Zeszyt 4a – 1985 – Mateusz Pawlaczyk.

[6] Drewniane kościoły w Wielkopolsce – koncepcja – Piotr Maluśkiewicz – Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury – Poznań 2003.

[7] Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia – Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda, Sebastian Wypych – Oficyna Rewasz – Pruszków 2001.

[8] Wielkopolska Południowa, Bogdan Zgodziński, Poznań, WP, Poznań - 1973.

[9] Drewniane kościoły w Polsce 1918 – 39 – Grażyna Ruszczyk – ISPAN – Warszawa - 2001.

[10] Drewniane kościoły i dzwonnice Ziemi Świętokrzyskiej – Roman Mirowski – ROSiOŚK – Kielce – 2002.

[11] Cerkwie drewniane Karpat – Polska i Słowacja – Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda – Oficyna Rewasz – Pruszków 2003.

[12] Drewniane Kościoły – Od Tatr po Gorce – Zbigniew Muzyk – „Wydawnictwo Fundacja” – Nowy Sącz 2003.

[13] Kościoły drewniane województwa poznańskiego – Ewa Stańska i Paweł Domachowski – BORT PTTK – Poznań 1989.

[14] Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej – Ryszard Brykowski, Marian Kornecki – Ossolineum – 1984.

[15] Drewniane Kościoły – Krosno – Gorlice – Zbigniew Muzyk – „Wydawnictwo Fundacja” – Nowy Sącz 2002.

[16] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce – Instytut Sztuki PAN – Warszawa, a) Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice – Jakub Pokora i Mieczysława Zlata – 1997.

[17] Kościoły drewniane Zamojszczyzny – Jan Górak – OBiDZ – Zamość 1986.

[18] Drewniana Architektura Sakralna na Pomorzu Gdańskim w XVIII – XX wieku – Tadeusz Sadkowski – GTN – Gdańsk 1997.

[19] Drewniane Kościoły – Sądecczyzna – Ziemia Limanowska – Zbigniew Muzyk – „Wydawnictwo Fundacja” – Nowy Sącz 2002.

[20] Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi – Grzegorz Rąkowski – Burchard Edition – Warszawa 1997.

[21] Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wileńszczyźnie i Żmudzi – Jolanta Kucharska – Burchard Edition – Warszawa 2004.

[22] Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie – Burchard Edition – Warszawa. a) Galicji Wschodniej – Zbigniew Hauser 2004, b) Tom II – Jacek Tokarski 2001, c) Tom III – Zbigniew Hauser i Jacek Tokarski – 2001, d) Tom IV – Zadnieprze, Krym, Odessa – Zbigniew Hauser – 2003.

[23] Kościoły i kaplice archidiecezji Wrocławskiej – Kuria Metropolitalna we Wrocławiu – pod redakcją ks. Prof. Józefa Patera – Wrocław 2002.