Kościoły murowane

Wielkopolskie kościoły murowane (wraz z zespołami klasztornymi) stanowią najważniejszą i najbardziej liczną grupę zabytków. Reprezentowane są wszystkie style występujące na ziemiach polskich. Z zachowanych do naszych czasów kościołów pierwszą grupę stanowią nieliczne obiekty w stylu romańskim np. Giecz, Koscielec Kaliski. Dużo kościołów jest w stylu gotyckim np. katedry w Poznaniu i Gnieźnie. W okresie renesansu zbudowano nieliczne świątynie np. Krotoszynie, Włoszakowicach. Okres baroku zostawił po sobie liczną reprezentację kościołów: Gniezno, Kłodawa czy Lubasz. Kolejnym stylem, który zaznaczył się w architekturze sakralnej był klasycyzm. Koniec XIX i początek XX w. to bujny rozwój budownictwa sakralnego w różnych stylach: neogotyckim, neobarokowym, czy mieszanym – zwanym eklektycznym.