Miasta

W Wielkopolsce znajduje się 109 miast. Stolicą regionu jest miasto Poznań liczący około 580 tys. mieszkańców centrum gospodarcze, naukowe i kulturalne. Drugim po Poznaniu ośrodkiem miejskim o ważnych funkcjach administracyjnych, gospodarczych i społeczno – kulturalnych w Wielkopolsce jest Kalisz liczący ok. 108 tys. To zarazem najstarsze miasto w Polsce, o którym istnieniu pierwsze wzmianki pochodzą z II w. n.e., kiedy to uczony grecki Klaudiusz Ptolemeusz wymienia je w swym dziele Zarys geografii pod nazwą „Kalisia”. Obecnie do największych miast, oprócz Poznania i Kalisza zaliczają się: Gniezno (72 tys.), Konin (84 tys.), Leszno (63 tys.), Piła (77 tys.) i Ostrów Wlkp. (75 tys.). Prawie 58 % ludności województwa mieszka w miastach.